ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ Property-D.com

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากการในการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณได้อ่าน และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ Property-D.com อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้ง คราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอ ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

การจัดส่งข้อมูล / การลงโฆษณา ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านจัดส่งให้ เว็ปไซต์นี้ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่ หรือ โพสประกาศ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้ใช้งานจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพส ลงเว็บไซต์ Property-D.com ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เรามีความตั้งใจที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ถูกส่งมายังเว็บไซต์ในเว็บไซต์ Property-D.com ถือว่าอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ Property-D.com กำหนดไว้

นโยบายความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อ ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยินยอมให้ Property-D.com รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Property-D.com

ข้อตกลงในการลงประกาศซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การลงประกาศใน Property-D.com นี้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอซื้อ/หรือการเสนอขาย สินค้าหรือบริการ ผู้ประกาศจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นจริงและ ท่านต้องรับผิดชอบและต้องดำเนินการตามที่ท่านได้แสดงเจตนาไว้

Property-D.com จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและครบถ้วน Property-D.comไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับผิดชอบหากข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องหรือ สมบูรณ์ การใช้งานใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

นโยบายการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เหล่านี้ การเชื่อมโยงถูกแสดงไว้โดยสุจริต และ Property-D.com จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราให้ลิงค์ รวมของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณตระหนักและระมัดระวังด้วยตัวคุณเองในการอ่านคำชี้แจงเกี่ยว กับกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณเข้าชม

นโยบายการรับประกัน และ ความรับผิดชอบ

Property-D.com ไม่รับประกันว่าไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจ และ Property-D.com ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น Property-D.com ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้ การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับว่า เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ต้องยอมรับความเสี่ยงและต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน Property-D.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ที่ก่อให้เกิดการลงโทษ การสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินใดๆ และอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง จากการใช้และการไม่สามารถใช้ได้ของคุณ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณา เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การระงับหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือ คุณลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือคุณลักษณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดๆได้ตลอดเวลา เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดใดๆ

นอกจากนี้ Property-D.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียและความเดือดร้อนที่เกิดจากไวรัสที่อาจติดจากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณโดยเหตุผลของการใช้การเข้าถึงหรือการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์นี้ของคุณ หากคุณเลือกที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

กิจกรรมต้องห้าม ในการลงประกาศเสนอซื้อ/หรือขายสินค้า และ บริการใน Property-D.com

Property-D.com ขอสงวนสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในการจัดการต่อการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม และ / หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับใน เว็บไซต์นี้

หากทาง Property-D.com ตรวจสอบและพบว่ามีการลงประกาศที่ละเมิดกฎกติกาดังกล่าวข้างต้น ทาง Property-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล Account ของท่านออกจากเว็บไซต์ทันที

ข้าพเจ้าได้อ่านและขอยอมรับเงื่อนไขทุกประการหากข้าพเจ้าทำผิดเงื่อนไข สามารถลงโทษได้ตามข้อตกลง